Managementul Calității

Curs de Sistem de Management al Calității (nivel 1)

Cursuri de Auditori Interni și Externi pe Sisteme de Management al Calității

Durata cursului: 24 ore 

Data începerii: 11 Ianuarie

Format de instruire: training INTENSIV în baza situațiilor – în sală, grupuri mici, activități și simulări

Preț: 2 950 lei

Denumire specializare: 325712 – Manager al sistemelor de management al calității

Condiții de admitere:  studii superioare ciclu 1, diplomă de licență

Informație suplimentară tel: +37367277552 

Data începerii:

14 Decembrie

Investiția Dumneavoastră:

2950 lei

Informații:

067-277-552

Pentru a Vă înscrie la curs, completați Vă rog formularul care urmează. Completând formularul, ne dați acordul pentru procesarea informației cu caracter personal. POLITICA DATE CARACTER PERSONAL ASEM


  Modul 1

  1.  Introducere in SMC – dezvoltarea ISO 9001. Principiile managementului calității
  2. Analiza prevederilor ISO 9001:2015 din punctul de vedere al auditului
  3. Contextul organizației. Înțelegerea organizației și a contextului în care activează. Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate. Determinarea domeniului de aplicare a SMC
  4. Sistemul de Management al Calității și procesele sale

  Modul 2

  1. Leadership. Leadership și angajament. Politică. Roluri organizaționale, responsabilități și autorități
  2. Planificare. Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților. Obiectivele referitoare la calitate și planificarea realizării lor. Planificarea schimbărilor
  3. Suport. Resurse. Competență. Conștientizare. Comunicare. Informații documentate
  4. Operare. Planificarea și control operațional. Cerințe pentru produse și servicii. Proiectarea și dezvoltarea de produse și servicii. Controlul proceselor, produse și servicii furnizate din exterior. Producție și furnizare de servicii. Eliberarea produselor și serviciilor. Controlul elementelor de ieșire neconforme
  5. Evaluarea performanței
  6. Îmbunătățirea

  Modul 3

  1. Prevederile standardului ISO 19011: 2018 față de desfășurarea auditului: scopul și obiectivele auditului; clasificarea auditului; principiile auditului; roluri și responsabilități; programarea auditului; pregătirea auditului
  2. Desfășurarea (realizarea) auditului. Elaborarea fisei de audit. Desfasurarea auditului. Raportul de audit. Inchiderea auditului. Raport de neconformitate

  Pe parcurs veți fi ghidați de experții în domeniul Managementului Calității: Gheorghe Țurcanu și Ala Oberșt

  • dispune de experiență de mai mult de 15 ani în domeniul implementării și auditării Sistemelor de Management al Calității;
  • profesor universitar la departamentul Management ASEM;
  • auditor extern certificat pe ISO 9001 de AJA Academy;
  • peste 25 de sisteme de management implementate;
  • director SIMCERT S.R.L.

  turcanu_gheorghe

  • dispune de o bogată experiență de mai mult de 10 ani în domeniul implementării și auditării Sistemelor de Management al Calității;
  • conferențiar universitar la facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice din Moldova;
  • auditor extern cetificat pe ISO 9001 de Aja Academy;
  • peste 25 sisteme de management implementate;
  • expert SIMCERT S.R.L.

  Informație suplimentară:

  ,,Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligență.

  Sumeicu Monica

  Fiecare organizație, care își propune să se dezvolte și să evolueze, trebuie să pună în prim plan calitatea produselor oferite sau a serviciilor prestate. Prezența unui Sistem de Management al Calității este indispensabilă pentru buna desfășurare a proceselor, indiferent de domeniul de activitate al organizației.

  Cursul de Management al Calității va aduce valoare organizației prin crearea unui Sistem de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2015, sistematizarea documentației existente, pregătirea personalului în domeniul managementului calității, stabilirea etapelor pentru desfășurarea auditurilor interne ale managementului calității, menținerea și îmbunătățirea sistemului de calitate.

  Cursul este destinat firmelor care își propun să implementeze un Sistem de Management al Calității, firmelor care au implementat un Sistem de Management al Calității și doresc îmbunătățirea funcționării acestuia, instituțiilor publice care necesită formarea specialiștilor în Sistemul de Management al Calității și oricăror persoane fizice care doresc să devină specialiști în managementul calității și auditul calității.

  Participanții la curs trebuie să dispună de studii în domeniul economic și experiență de muncă în posturi de conducere.

  Informație suplimentară: