Contabilitate pentru începători

Învață o profesie care te va asigura material – Contabilitatea. Avem o experiență bogată, de peste 25 ani. Materiale metodice, actualizate la ultima oră. Cursul de contabilitate este bine structurat și predat de experți practicanți din domeniul.

Data începerii 25 Octombrie (dar pentru doritori formăm grup și on-line „videoconferință”)

Condiție admitere: studii superioare (ciclul I), indiferent de specializare.

Durata: 100 ore academice (2 luni); Zilele de studiu: luni, miercuri, vineri; Orele: 9:30-12:20 sau 13:00-15:50 sau 17:30-20:20

Cod ocupațional: 241103 – specialitatea: Contabil

Investiția Dumneavoastră: 2950 lei (mapele cu materiale sunt incluse)

Informație la telefonul: 067277552 (suntem și pe Viber)

Data începerii:

25 Octombire

Investiția Dumneavoastră

2950 lei

Informații:

067-277-552

La acest curs se învață:

Inițiere în contabilitate

Introducere în contabilitatea entității

Obiectul și metoda contabilității

Contul contabil și dubla înregistrare

Ciclul contabil de prelucrare a informațiilor

Poziția și performanța financiară a entității

Mijloace fixe

Intrarea mijloacelor fixe

Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe

Reparația mijloacelor fixe

Ieșirea mijloacelor fixe

Situațții speciale aferente mijloacelor fixe

Mijloace fixe în scopuri fiscale

Stocurile

Metode de evaluare a stocurilor prevăzute în SNC

Contabilizarea costului de intrare

Aspectele contabilității carburanților și lubrifianților

Explicarea contabilizării OMVSD

Metodele de vânzare a mărfurilor, inclusiv a mărfurilor social-importante

Inventarierea stocurilor

Contabilitatea creanțelor și datoriilor

creanțe și datorii comerciale

creanțe și datorii privind avansurile acordate

creanțe și datorii ale bugetului

creanțe și datorii ale personalului

creanțe și datorii privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor întreprinderii

creanțe și datorii curente privind asigurările

alte creanțe și datorii curente

Venituri, cheltuieli și rezultate financiare

Venituri

Cheltuieli

Rezultate financiare

Fiscalitate și dări de seamă

taxe pe vlaoarea adăugată

impozitul pe venit reținut la sursa de plată

impozitul pe venit al persoanelor fizice

alte tipuri de impozite și taxe

particularitățile întocmirii dărilor de seamă lunare (IPC18, TVA12), trimestriale TL 13, anulae (TFD 19, BIJ 17, IALS 18)

Analiza indicatorilor economico-financiari

analiza situației de profit și pierderi

analiza bilanțului

analiza situației fluxurilor de numerar

analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate

Pentru a Vă înscrie la curs, completați Vă rog formularul care urmează. Completând formularul, ne dați acordul pentru procesarea informației cu caracter personal.

  Experții care Vă vor familiariza cu „lumea interesantă a Contabilității” sunt:

  Caraman Stela

  • director adjunct al Centrului de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM – MACIP;
  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  • responsabil de activitatea de cercetare a „tinerilor Contabili” de la facultatea Contabilitate;
  • membru a Comitetelor de organizare a peste 10 Conferințe Științifice a Tinerilor Cercetători.

  Frunze Rodica

  • director S.R.L. PERSONAL LOGSITICA
  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  •  experiență în calitate de contabil mai mult de 15 ani;
  •