Contabilitate pentru începători

Învață o profesie care te va asigura material – Contabilitatea. Avem o experiență bogată, de peste 25 ani. Materiale metodice, actualizate la ultima oră.

Data începerii 11 Ianuarie (dar pentru doritori formăm grup și on-line „videoconferință”)

Condiție admitere: studii superioare (ciclul I), indiferent de specializare.

Durata: 100 ore academice (2 luni); Zilele de studiu: luni, miercuri, vineri; Orele: 9:30-12:20 sau 13:00-15:50 sau 17:30-20:20

Cod ocupațional: 241103 – specialitatea: Contabil

Investiția Dumneavoastră: 2950 lei (mapele cu materiale sunt incluse)

Informație la telefonul: 067277552 (suntem și pe Viber)

Data începerii:

11 Ianuarie

Investiția Dumneavoastră:

2950 lei

Informații:

067-277-522

 • Introducere în contabilitatea entităţii
 • Obiectul şi metoda contabilităţii
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor
 • Poziţia şi performanţa financiară a entităţii
 • Intrarea mijloacelor fixe
 • Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe
 • Reparația mijloacelor fixe
 • Ieșirea mijloacelor fixe
 • Situații speciale aferente mijloacelor fixe
 • Mijloace fixe în scopuri fiscale
 • Metode de evaluare a stocurilor prevăzute de SNC
 • Contabilizarea costului de intrare
 • Aspectele contabilității carburanților și lubrifianților
 •  Explicarea contabilizării OMVSD
 • Metodele de vânzare a mărfurilor, inclusiv a mărfurilor social-importante
 • Inventarierea stocurilor
 • creanțe și datorii comerciale
 • creanţe și datorii privind avansurile acordate
 • creanţe și datorii ale bugetului
 • creanţe și datorii ale personalului
 • creanţe și datorii privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor întreprinderii
 • creanţe și datorii curente privind asigurările
 • alte creanţe și datorii curente
 • Venituri
 • Cheltuieli
 • Rezultate financiare

Determinarea obligaţiilor aferente:
– taxei pe valoare adăugată;
– impozitului pe venit reţinut la sursa de plată;
– impozitului pe venit al persoanelor fizice;
– altor tipuri de impozite și taxe.
Particularităţile întocmirii dărilor de seamă lunare (IPC 18, TVA 12), trimestriale TL 13, anuale (TFD 19, BIJ 17, IALS 18)

 • Analiza situației de profit și pierdere
 • Analiza bilanțului
 • Analiza situației fluxurilor de numerar
 • Analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate

Pentru a Vă înscrie la curs, completați Vă rog formularul care urmează. Completând formularul, ne dați acordul pentru procesarea informației cu caracter personal.

  Experții care Vă vor familiariza cu „lumea interesantă a Contabilității” sunt:

  Caraman Stela

  • director adjunct al Centrului de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM – MACIP;
  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  • responsabil de activitatea de cercetare a „tinerilor Contabili” de la facultatea Contabilitate;
  • membru a Comitetelor de organizare a peste 10 Conferințe Științifice a Tinerilor Cercetători.

  Frunze Rodica

  • director S.R.L. PERSONAL LOGSITICA
  • profesor la departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova;
  • experiență metodico-didactică mai mult de 15 ani;
  •  experiență în calitate de contabil mai mult de 15 ani;
  •